Home Начало » За Булстрад Живот
За Булстрад Живот
Зa нас

ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД  се създава през 1994 г. и е една от първите лицензирани животозастрахователни компании в България. 

ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД е сред най-динамично и успешно развиващите се компании на българския животозастрахователен пазар. Компанията се стреми да осигури на своите клиенти адекватни животозастрахователни решения, които да гарантират спокойствие, застрахователна защита и финансова подкрепа на плановете им в дългосрочна перспектива.

 
 
Контакти | Техническа помощ | Юридическа информация

Дизайн, разработка и Интернет маркетинг bulstradlife.bg
© 2018 Булстрад Живот. Всички права запазени.