Home Начало » Продукти и услуги » Корпоративни клиенти » Финансово-осигурителен план
Корпоративни клиенти
ФИНАНСОВО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПЛАН

Финансово-осигурителният план за корпоративни клиенти се базира на класическата застраховка Живот със спестовен характер. Той е с изключително гъвкави параметри, които могат да бъдат съобразени с потребностите на Вашата организация. Комбинира застрахователна защита от непредвидени ситуации по време на застрахователния срок с възможността лоялните служители на организацията да получат финансова подкрепа в края на периода чрез средствата, събрани от Вас на тяхно име.
Съгласно формулировките в ЗКПО и ЗДДФЛ държавата създава благоприятни условия за данъчни облекчения за работодателя и неговите служители. Това е допълнителна предпоставка да Ви предложим да сключите финансово-осигурителен план за корпоративни клиенти при изключително атрактивни условия. 
Включете Вашите служители и работници в тази специална спестовна застрахователна програма на ЗЕАД  Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ и разкрийте нови положителни перспективи в развитието на дългосрочните отношения между Вас и Вашите служители.

За примерни варианти за Финансово-осигурителен план за корпоративни клиенти, можете да се свържете с нашите консултанти.

Научете повече за възможностите, които Ви дават срочните застрахователни програми на ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ за корпоративни клиенти:

Рискова застраховка «Живот»
Застраховка «Злополука»
Здравна застраховка
Туристическа застраховка
Трудова злополука


или

Финансово-осигурителните програми за индивидуални клиенти


 
 
Контакти | Техническа помощ | Юридическа информация

Дизайн, разработка и Интернет маркетинг Zed Digital Cybermark
© 2018 Булстрад Живот. Всички права запазени.