Home Home » Info center » News
Info center
New investment insurance by Bulstrad Life Vienna Insurance Group ensures prefferences for customers

Life  insurance is linked to the investment funds of ERSTE GROUP for the first time in Bulgaria, and the customers receive directly the terms and conditions for institutional investors

 
ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ ЕАД представи официално най-новия си продукт - Застрахователно-инвестиционен план “ALLES GUT”. Това е застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд, която дружеството пуска пилотно в партньорство с ERSTE Sparinvest Kapitalanlagegesellschaft (ЕРСТЕ Шпаринвест) – най-голямата компания за управление на активи в Австрия, част от ЕРСТЕ ГРУП.

Новата застраховка идва като допълнение и алтернатива на класическите спестовни застраховки „Живот”, предлагани до момента от компанията. Тя е подходящо решение за клиентите на дружеството, които търсят различни дългосрочни възможности за комбинирани продукти, какъвто е и Застрахователно-инвестиционен план “ALLES GUT”.

С него те могат да ползват в перспектива защитата на спестовната застраховка, да получат доходност от спестяванията си във времето и да избират как да инвестират средствата си в предлаганите фондове. В допълнение, в лицето на „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ и неговия партньор  - ЕРСТЕ Шпаринвест – могат да разчитат на ноу-хау и съответния опит, доказани през годините.

Застрахователно-инвестиционният план на „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ стартира с три фонда, управлявани от ERSTE Sparinvest – ESPA Bond Euro Corporate (консервативен, нискорисков), ESPA Portfolio Balanced 30 (балансиран - умерен риск на инвестицията) и ERSTE Responsible Stock Global (динамичен - умерен към висок риск на инвестицията).

Благодарение на стратегическото партньорство между ЕРСТЕ Груп и Виена Иншурънс Груп, индивидуалните клиенти на „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ получават ексклузивна възможност да инвестират в избраните фондове при условията на големите институционални инвеститори.

Застрахователно-инвестиционен план “ALLES GUT” е гъвкав – дава възможност на клиентите сами да определят нивото на застрахователна защита, степента на риск и хоризонта на инвестицията, както и да променят своите решения, за да адаптират инвестиционната си и застрахователна стратегия според актуалната си житейска ситуация.

Новият продукт включва и опции за разширена застрахователна и здравна защита – клиентите могат да добавят към основния пакет застраховка „Злополука”, застраховка „Критични болести” и Комплексна здравна застраховка за обезпечаване на повече спокойствие и сигурност в случай на непредвидени събития.

Повече информация за продукта можете да получите от на сайта на „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ (www.bulstradlife.bg), както и в офисите на дружеството в цялата страна.

 
 

Информация за дружеството и неговия партньор:

ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД e един от водещите животозастрахователи в България и има над 20-годишен опит в успешното предлагане на професионални животозастрахователни решения за корпоративни и индивидуални клиенти. Носител на множество награди за постижения и успехи в сферата на животозастраховането. Едноличен акционер в дружеството е ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”- лидер на българския пазар за общо застраховане.

От 2007 година ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД е част от голямото международно семейство на Виена Иншурънс Груп. Близо 50 компании с над 24 000 служители в 25 държави, вкл. България, са обединени в Група с дългогодишни традиции, силни марки и установени близки отношения с клиентите. Виена Иншурънс Груп стъпва на почти 190 години опит в застрахователния бизнес и е утвърден пазарен лидер на своите основни пазари.

 

ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (ЕРСТЕ ШПАРИНВЕСТ) е най-голямата компания за управление на активи в Австрия, основана през 1965 г.

Тя е част от ERSTE Group (ЕРСТЕ Груп) - стратегически партньор на Виена Иншурънс Груп от 2008 г.

ERSTE Group е основана през 1819 г. като първата Австрийска спестовна банка и днес е един от най-големите доставчици на финансови услуги в източната част на Европейския съюз по брой клиенти и размер на активите. Приблизително 46 700 служители обслужват близо 15,7 млн. клиенти в 2700 офиса в 7 държави в източната част на ЕС. Нейните основни дейности, освен традиционно силните позиции в предлагането на услуги за индивидуални клиенти и малки и средни предприятия, включват консултантски услуги, оказване на подкрепа за финансиране, инвестиции и достъп до международните капиталови пазари, финансиране за публичния сектор и междубанкови операции.

 


 
 
Contacts | Technical Support | Privacy Policy

Webdesign, development and web marketing Zed Digital Cybermark
© 2008 Bulstrad Life. All rights reserved.