Home Home » Info center » News
Info center
Bulstrad Life continues to support talented and disadvantaged children ready for success

За седма поредна година ЗЕАД "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп" ЕАД подкрепи инициативата „Готови за успех“ на фондация „БИКОУЗ в помощ на благотворителността” в партньорство с фондация „Сирак“. Дружеството осигури 3 стипендии за двама студенти и един ученик, които връчи на официална церемония, организирана от фондацията на 09.11.2017 г. в София.

От 2006 година насам Фондация „БИКОУЗ в помощ на благотворителността” в партньорство с фондация „Сирак“ оказват подкрепа на отлични ученици и студенти – сираци, за да продължат образованието си. Чрез стипендиантската програма „Готови за успех” се оказва подкрепа на млади хора, които са мотивирани, целеустремени и имат нужда само от шанса да докажат способностите си. В програмата участват ученици от 12 клас, на които стипендията помага да се подготвят за кандидатстване във ВУЗ, както и студенти от бакалавърска и магистърска степен в държавни университети. „Готови за успех” подкрепя младежите не просто защото са ощетени от съдбата, а защото имат изключителни постижения и отличен академичен успех. Стипендиантите се обучават в престижни специалности, печелят награди и конкурси. За 12 години са осигурени 1251 годишни стипендии на обща стойност над 1,9 млн. лв. Стипендиите са десетмесечни, годишният им размер е съответно 2000 лв. за студентите и 1000 лв. за учениците.

Инициативата традиционно се  подкрепя от Президента на Република България, от Министерство на образованието, младежта и науката, Министерство на труда и социалната политика, от Държавната агенция за закрила на детето.


 
 
Contacts | Technical Support | Privacy Policy

Webdesign, development and web marketing Zed Digital Cybermark
© 2018 Bulstrad Life. All rights reserved.