Home Начало » Информационен център » Полезна информация
Информационен център
„Еверест“ Инвестиционно-застрахователен продукт - застраховка „Живот", свързана със структуриран инвестиционен продукт

(информация за клиенти)

Уважаеми клиенти,

Благодарим Ви, че избрахте застраховка „Еверест“ Инвестиционно-застрахователен продукт от ЗEАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” EАД и Пощенска банка.

В приложената таблица можете да намерите информация за стойността на обратно изкупуване на актив по Вашата застраховка „Живот", свързана със структуриран инвестиционен продукт към посочената дата:

Дата Стойност
30.04.2019 104.22%
29.03.2019 101.46%
28.02.2019 100.31%
31.01.2019 98.44%
31.12.2018 97.22%
30.11.2018 98.09%
31.10.2018 98.13%
30.09.2018 99.81%
31.08.2018 99.84%
31.07.2018 101.08%
30.06.2018 99.32%
31.05.2018 99.10%
30.04.2018 99.57%
31.03.2018 97.73%
28.02.2018 98.11%
31.01.2018 99.70%
31.12.2017 99.61%
30.11.2017 99.23%
31.10.2017 100.29%
30.09.2017 98.92%
31.08.2017 97.35%
31.07.2017 96,94%
30.06.2017 96,75%
31.05.2017 97,66%
30.04.2017 97,02%
31.03.2017 96,33%
28.02.2017 95,33%
31.01.2017 93,85%
31.12.2016 94,66%


 
 
Контакти | Техническа помощ | Юридическа информация

Дизайн, разработка и Интернет маркетинг Zed Digital Cybermark
пїЅ 2018 Булстрад Живот. Всички права запазени.