Home Начало » Информационен център » Полезна информация
Информационен център
Информация за клиенти с Инвестиционно-застрахователен продукт „Еверест 2“ - застраховка „Живот", свързана със структуриран инвестиционен продукт

Уважаеми клиенти,

Благодарим Ви, че избрахте Инвестиционно-застрахователен продукт „Еверест 2“ от ЗEАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” EАД и Пощенска банка.

В приложената таблица можете да намерите информация за стойността на обратно изкупуване на актив по Вашата застраховка „Живот", свързана със структуриран инвестиционен продукт към посочената дата:

Дата Стойност
30.04.2019 100.11%
29.03.2019 98.27%
28.02.2019 97.75%
31.01.2019 95.78%
31.12.2018 94.37%
30.11.2018 96.25%
31.10.2018 96.16%
30.09.2018 97.29%
31.08.2018 97.56%
31.07.2018 96.87%
30.06.2018 96.02%
31.05.2018 97.21%
30.04.2018 96.65%
31.03.2018 95.58%
28.02.2018 95.54%
31.01.2018 95.92%
31.12.2017 95.69%
30.11.2017 98.81%
31.10.2017 96,16%
30.09.2017 95,11%
31.08.2017 94,17%

 
 
Контакти | Техническа помощ | Юридическа информация

Дизайн, разработка и Интернет маркетинг Zed Digital Cybermark
пїЅ 2018 Булстрад Живот. Всички права запазени.