Home Начало » Информационен център » Полезна информация
Информационен център
Актуализирана Политика за защита на лични данни

Уважаеми клиенти,

Запазването на поверителност е важно и бихме искали да се уверим, че сте информирани за това как ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ ЕАД, като администратор на лични данни, събира и обработва предоставените от Вас лични данни. Aктуализирахме нашата Политика за защита на личните данни и подготвихме специално Уведомление за поверителност, в сила от 25.05.2018 г., с които Ви молим да се запознаете.

Политика за защита на личните данни

Уведомление за поверителност

Към тях прилагаме и документите, които касаят обработването на Вашите лични данни във връзка със сключване, обслужване, изпълнение на задължения и уреждане на претенции по застрахователни договори, както и за целите на обработване на Ваше искане, жалба, молба или друго запитване към нас. Моля, прегледайте ги.

При необходимост можете да разпечатате и попълните всяка от приложените бланки.

--------------------------------------------------------------------Правила за упражняване правата на субектите на данни 

със следните приложения:

Приложение 1 - Искане за упражняване на право на достъп до лични данни

Приложение 2 - Искане за упражняване на право на коригиране на лични данни


Приложение 3 - Искане за упражняване на правото на преносимост на лични данни

Приложение 4 - Искане за упражняване на правото на изтриване на лични данни

Приложение 5 - Искане за упражняване на правото на ограничаване на обработването на лични данни

Приложение 6 - Искане за упражняване на правото на възражение към Политиката за защита на лични данни


Приложение 7 - Искане за информация относно получателите на лични данни


--------------------------------------------------------------------

Правила за съхранение и архивиране на документи на ЗЕАД "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп"

===============================================

Ако проявявате интерес да получавате актуална информация за нашите продукти, услуги и кампании, моля попълнете приложената бланка и ни я изпратете по мейл на адрес bullife@bulstradlife.bg или в най-близкия офис на дружеството.

Съгласие за директен маркетинг

=========================================================

Ако желаете да кандидатствате за работа в ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп", научете повече за Правилата ни за поверителност при управление на човешките ресурси тук.

===============================================

Правила за видеонаблюдение

=========================================================
Координати за контакт с нашето длъжностно лице по защита на личните данни: dpo@bulstradlife.bg;  тел.: 02/460 41 87.

 


 
 
Контакти | Техническа помощ | Юридическа информация

Дизайн, разработка и Интернет маркетинг Zed Digital Cybermark
пїЅ 2018 Булстрад Живот. Всички права запазени.